Op deze pagina treft u de disclaimer van kliniekvinci.nl, zoals beschikbaar gesteld door Kliniek Vinci. In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is kosteloos, mits u deze informatie niet kopieert, verspreidt, op een andere wijze gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken conform de bepalingen van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kliniek Vinci is het niet toegestaan teksten, foto’s of ander materiaal op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kliniek Vinci.

Geen garantie op juistheid

Voor de vermelde prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de realiteit en beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een grondslag voor het aanspraak maken op of veronderstellen van een overeenkomst met Kliniek Vinci.

Kliniek Vinci streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mochten ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor deze materialen zonder enige voorafgaande mededeling te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Kliniek Vinci aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Indien deze disclaimer wordt gewijzigd, vindt u de meest recente versie van de disclaimer van kliniekvinci.nl op deze pagina.